zaterdag 15 juni 2019

Louis Paul Boon • 16 juni 1943

• Brief van de Vlaamse schrijver "Louis P. Boon" (1912-1979) aan "waarde Raymond Herreman", geschreven "in achting en vriendschap". Herreman wierp zich indertijd een beetje op als mentor van Boon, die Herremans aandacht had getrokken met zijn in 1942 bekroonde maar pas in juli 1943 gepubliceerde eerste boek De voorstad groeit. In de brief is sprake van de opvolger Vergeten straat. Uit: Brieven aan literaire vrienden.

Aalst, 16 juni 1943
Om op uw voorstel in te gaan stuur ik u met gelijke post de eerste honderd geschreven bladzijden van de vergeten straat. Zullen wij daar dan eens met het schuurpapier overgaan tot het blinkt lijk een spiegel? Deze week las ik in de dagbladen een aankondiging van een prijskamp, 50.000 fr (oeioei) door de stad Brussel uitgeschreven voor een roman die wat met Brussel te maken heeft. Ziehier deze roman. Of is de Noord-Zuid niet Brussel? Doch ik twijfel er aan of men na lezing mij geen boete van 50.000 zal opleggen. Heel zeker vraagt men een brave lieve folkloristische dwaasheid. Er was ook geen Jury aangeduid.
Of ben ik te groot geworden om aan een prijskampje van maar 50.000 mee te doen?
Ook iets anders, men begint in Aalst weer een massa volk op te eischen, ook ik heb reeds een biljetje ontvangen [voor de Arbeitseinsatz in Duitsland]. Zou ik, naar uwe meening mij niet moeten lid maken van de vereniging van Vl. letterkundigen om daar aan te ontsnappen? Of moet men eerst gepubliceerd hebben om lid te kunnen worden? Zooals ge ziet, een brief met vraagtekens, op voorhand dank voor uw ‘polijst-werk’ aan de vergeten straat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten