dinsdag 19 juni 2018

Willem Janszoon Verwer -- 20 juni 1572

Willem Janszoon Verwer (ca. 1533-ca. 1595) was advocaat en regent van het Weeshuis en van het Leprozenhuis te Haarlem. Van 1572-1581 hield hij een 'Memoriaelbouck' bij van gebeurtenissen te Haarlem, onder meer van het beleg van de stad door de Spanjaarden in 1572-1573.

[18 juni 1572]
Den 18 deser maent heeft die stadt Hooren die Geusen ontfangen.

[20 Juni 1572]
Wonder. Den 20 Juni zijn ghesien hagelsteenen neder vallen zoe groot als Walsche noten [walnoten] ofte kieffs eijeren [kievitseieren], met groten stercken wijnt [wind], donder, blixem, ende swaren regen. Dit is ghesciet in die Weteringe bij die Haarlemeermeer ende daer omtrent.
Item den (deser maent) 20 dach hebben die Geusen Alckmaer geinvadeert nae middage omtrent vier uuren.

[21 Juni 1572]
Den 21 is de stadt Gouda ende Leijden an die prince van Orangen gecomen.

[23 Juni 1572]
Den 23 Dordrecht.
Terstont hiernae is Gorricum mede overgegaen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten