zondag 6 januari 2019

Werktuigkundig tekenaar, 65 jaar - Rotterdam -- 7 januari 1945

Werktuigkundig tekenaar, 65 jaar - Rotterdam. Uit: Dagboekfragmenten 1940-1945, geselecteerd door T.M. Sjenitzer-van Leening

3 Januari 1945, Woensdag
- Naar den dokter, kon niets geven, was algemeene klacht en lag aan de te weinig en vetlooze voeding. Naar IJsselmonde, Hordijk, Dort. str. weg voor groenten, nergens wat verkrijgbaar, een paar kleine roode en witte kooltjes, door modder en slik uit het land gehaald. Waaide op het land omver. Sukkelde van honger en kou geheel verstijfd naar huis. Een bakker op de Ogierssingel wilde mij geen stukje brood zonder bon verkoopen. Kreeg van een dame die ook in die winkel was, 2 snede brood. Vandaar tot op de Groene zoom heb ik ruim ¾ uur gedaan en zakten toen in elkaar Kon nog juist een lantaarnpaal pakken en hebben twee heeren mij naar huis gebracht. Heb mij uitgekleed en ben in bed gekropen.

4 Donderdag
- In bed met 2 heete kruiken.

5 Vrijdag
- Idem

6 Zaterdag
- Idem

7 Zondag
- idem

8 Maandag
- idem, Brief van K. de Harder

9 Dinsdag
- idem. Moet van den Dokter in bed blijven zoolang het zo koud is maar medicijn heeft hij er niet voor verzwakking door ondervoeding. Tulp is naar mij komen kijken.

10 Woensdag
- onder de dekens met warme kruiken. flesch Colastroop op recept Doctor, van Apoth. An. [Apotheek] v d Pol had niet meer

11 Donderdag
- idem

12 Vrijdag
- idem. Van den slager van Dorp een kopje heerlijke vette soep gekregen en uit het Witte paard een bordje erwtensoep

13 Zaterdag
- idem, kregen aardapp. 2 mud.

14 Zondag
- idem Ruiten weer dik bevroren. Vannacht zwaar kanongebulder Vliegt. en afweer. Middag ruiten ontdooid. Ik blijf echter met 3 heete kruiken inwendig nog koud, moet als ik het bed uit moet mij overal aan vasthouden om niet te vallen, ben slap in spieren en gewrichten nog stroef en stijf waardoor ik mij bijna niet kan bewegen. Ben heel erg vermagerd

15 Maandag
- idem. Ben naar de WC geweest. Een heele toer om er te komen. De trap af, gaat nog een beetje naar boven moeilijk door stijve beenen Moet me ophijschen. Kreeg een fleschje 2e Colastroop uit Apotheek An.

16 Dinsdag
- Idem.

17 Woensdag
- idem. Ben vanmiddag een paar uur naar beneden geweest om me te scheeren en wasschen, Loopen gaat nog even beroerd, kwam versteend van kou weer boven.

18 Donderdag
- idem, voeten zijn vanmorgen nog niet warm sinds gisteravond.

19 Vrijdag
- idem, Ben vandaag weer veel meer vermoeid en slap dan gisteren en ook de inwendige koude is sterker. naar WC. geweest van 4 tot 5 uur beneden geweest, weer met twee heete kruiken naar bed.

20 Jan.
- Idem. Gevoel me vandaag iets beter maar heb het nog erg koud. Kreeg van Tulp wat tabaksbladen. Geknipt.

21 Jan.
- Heb vannacht zoo goed als niet geslapen, elk half uur de klok hooren slaan en moest er elk uur uit, heb het koud en drooge keel. vanmiddag nog wat tabaksbladen geknipt.
van 4 tot 6 uur beneden geweest. loopen gaat nog moeilijk, val om en zak zoo nu en dan door mijn knieën, de trap op gaat nog moeilijker.

22 Jan.
- Vannacht moest ik er maar 4 maal uit, om 12 uur, 1, 2 en 3 uur, werd om 7 uur wakker. en was niet inwendig zoo koud. Naar WC. trap op loopen gaat nog even beroerd.

23 Jan.
- Heb vannacht weer in het geheel niet geslapen en elk half uur de klok horen slaan. Heb last van een drooge keel en mond, maar er is bij Apotheekers of Droogisten niets voor verkrijgbaar. Had het vannacht inwendig niet zoo koud. Vanmorgen, circa 930 uur eenige zeer zware ontploffingen zoo dat het huis schudde en deuren en ramen rinkelden. Waren zware bommen en waarschijnlijk niet ver af. Anders bemerken wij hier niet veel, dagelijks wat overvliegers, met of zonder afweervuur, is alles. Colastroop weer op.

24 Jan.
- Heb vannacht vrij goed geslapen, 9-12 12.30-02.45, 02.45-04.15 tot 6 uur. Heb het weer erg koud. Tabaksteelen geplet en geknipt. 1 ons tabak, surogaat, An, naar W.C loopen, vooral de trap op gaat nog even beroerd. Een fleschje Colastroop, An de 3e

25 Jan.
- Vannacht nog al behoorlijk geslapen moest er om 1 uur, 03.45, 05.30 en 7 uur uit en was vannacht niet zoo koud, wel last van een drooge keel en mond. Naar WC loopen gaat nog slecht, spieren zijn te slap en zak nog door mijn knieën.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten