maandag 7 januari 2019

Catharina Schrader -- 8 januari 1729

Catharina Schrader (1656-1746) was een Friese vroedvrouw, die bijna 50 jaar haar vak uitoefende. Ze hield een journaal bij waarin ze de bevallingen beschreef.

1729 den 8 januwar bij Geltie Ype byrdragers dochter. Een dochter. Tallemde lang swar arbeyt.

1729 den 16 januwary bij Tiesse gorrtmacker sijn wijf Alltie Brant Douwes dochter. 2 Soonen. Tallemde. Het eerste wat war recht, het ander vort darop ock recht tot de geborte. Het erste levede een etmal.

den 18 januwary bij [...] sijn wif Welmoet. En haar van een doodt verott kint verlost. Geluckyg. Hadde sij 6 weecken van te voren seer swar gevallen. 6 Wecken qwam het te vrog.

) 1729 den 23 januwary sondag bij Ysebrant Jackops olyschlagers knecht sijn wijf Lisbit. Een dochter. Gynck swar to. Doch alles well.

1729 den 25 januwary dengesdag bij Teirck Jans Backer sijn wiff Catharina. Een soon met een dochter, bijde onrechtverdig. Kerde se beyd hastig en hallde se. En alles wel.

den selven dito [25 januari] gehalt bij de kuper op de leege weg sijn wijf Antie. Een sware vloet met grotte pin.

1729 den 5 feberwarij saaterdag Alle Sickes sijn wif Hycke gortmacker. Een groete sware soon.

1729 den 9 feberwar bij Frans X, sijn wijf Fuckie. Een hoedemacker. 2 Bravve dochters hastig gehalt. Beyde recht, het leste mett de hanties vor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten