dinsdag 8 januari 2019

Walter Benjamin -- 9 januari 1927

Walter Benjamin (1892-1940) was een Duitse (marxistische) filosoof en vertaler. In de winter van 1926-’27 bezocht hij Moskou, vanwege de partij, maar ook vanwege de liefde. Zijn dagboek van dat bezoek (Dagboek uit Moskou, vertaald door Hans Hom) is “een uniek portret van een tussen hoop en afkeer heen en weer geslingerde intellectueel en een even uniek portret van Moskou in de jaren twintig”.

9 januari 1927
Vervolg op de overweging: lid worden van de partij? Zwaarwegende voordelen: vaste positie, een, zij het ook slechts virtueel, mandaat. Georganiseerd, gegarandeerd contact met mensen. Tegen: communist te zijn in een staat waar het proletariaat de heerschappij heeft, beduidt het volledig prijsgeven van de eigen onafhankelijkheid. Je staat de taak om het eigen leven te organiseren als het ware aan de partij af. Waar het proletariaat echter wordt onderdrukt, houdt het in je aan te sluiten bij de onderdrukte klasse met alle consequenties die dit vroeg of laat kan hebben. Het aanlokkelijke van de gangmakerspositie – wanneer je daarin geen collega’s had wier activiteiten je bij elke gelegenheid het twijfelachtige van deze post demonstreren. In de partij: het geweldige voordeel dat je je eigen gedachten als het ware in een vooraf gegeven krachtenveld kunt projecteren. Over het buitenstaander blijven en de toelaatbaarheid daarvan beslist echter uiteindelijk de vraag of je met aanwijsbaar profijt, voor je zelf en zakelijk, aan de buitenkant kunt post vatten zonder tot het burgerdom over te gaan respectievelijk je werk te schaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten