woensdag 9 augustus 2017

Johan Steengracht -- 10 augustus 1769

• Johan Steengracht (1727-1785) schreef in 1768 een journaal over een reis naar Londen, dat is gepubliceerd als Reislustige Zeeuwse regenten: de reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Rigaut en Johan Steengracht in 1769.

 Den 10den resolveerden wij s morgens naar London te rijden, huurden ten dien einde de nodige voitures & gingen op weg. Om tien uuren in het uitrijden van Darfort rencontreerden wij de Heer Herman Beerens, voornaam koopman te London, die ons zeer vrindelij k persuadeerde om met hem op deszelfs buitenplaats genaamt Kivington, in St. Marij Kraij [St. Mary Cray] zeven mijlen van Dartfort het middagmaal te houden, het geen wij deeden. [...] Wij aaten zeer wel op Kivington. De spijsen op de Engelsche wijs geprepareert zijn zeer goed & namen om half zeeven afscheid, rijdende langs een zeer aangenaamen weg naar London, zijnde dezelve weg zeer breed & zonder ophouden met rijtuigen paardrijders & voetgangers als bezaait.

London is, zoals men weet de hoofdstad van Engeland, grootendeels geleegen in het graafschap Middelsex, hebbende in den omtrek omtrent 36 mijlen of tien uuren gaand. Daar zijn omtrent 7000 straten & straatjes 130.000 huizen & 1.050.000 inwoonders na een ruwe calculateij. De situateij aan de rivier de Theems is zeer fraai, de stad is langwerpig rond & bestaat uit vier deelen, namelijk London, Westminster, Southwark & de buitenparochiën. Buiten den omtrent van een úúr leggen verscheide fraaie dorpen, waaronder geen van de minsten + Highgate + Hamp-stead + Fulham daar het biscopspaleis is, waar men een fraaie brug heeft op Putneij.

Wij arriveerden wat over agt uuren aan de brug van Westminster, die in het jaar 1739 begonnen & in 1750 voltooid is, dezelve is 1223 vt lang, heeft in het midden een straat van 30 voet voor rijtuigen & aan weerszijden een pad van 7 vt voorde voetgangers. Zij bestaat uit 13 groote & 2 kleine boogen waarvan de middelste is 76 vt. Deeze brug heeft gekost L 389.500 sterling. Men heeft van dezelve een schoon gezicht over de rivier. Wij reeden naar het Logement dat voor ons besteld was, in Suffolkstreet Charing Cros bij zeeker Parijs. Wij hadden daar een propre kamer om menschen te zien, drie kamers met bedden & twee Cabinetten, waarvoor wij accoord betaalden 4 guinees 's weeks, het logement van de knegs, daar onder begreepen. Wij soupeerden naar genoegen sliepen wel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten