zondag 25 mei 2014

H. Hetterscheid -- 24 mei 1940

• Dagboeknoties van H. Hetterscheid (?-?), administrateur op het vliegpark Vlissingen, gepubliceerd bij Het geheugen van Nederland.

Vrijdag 24 Mei 1940
Het was betrekkelijk vroeg dag en we hoopten allen van harte dat we spoedig Frankrijk konden verlaten, wederom met onbekende bestemming.
Geleidelijk kwamen een paar duizend Engelschen aan - uit Frankrijk - die met verlof vertrokken; tenminste zooals wij hoorden doch later zei men, dat zij op Duinkerken werden gedirigeerd.
Aangezien er niet voldoende scheepsruimte was, moesten we het schip verlaten met al onze bagage, en werden we onder gebracht in een Fransche kazerne.
We werden gelegerd op groote zolders op wat stroo en een vuiler boel heb ik nog nooit gezien; wij boffen dan nog, we hebben een klein kamertje en een hoop stroo, waan we ons nestelen met 8 man, de z.g. staf.
In den kazerne worden we geconsigneerd (geïnterneerd?) Alle wapens en munitie moeten we afgeven; we mogen de poort niet verlaten dan onder geleide. Wij moeten eten in een paardenstal en het was er zoo vuil en vet, dat ik al gegeten had als we binnen kwamen.

25 Mei 1940 Zaterdag
Het blijft gelaten afwachten, wat men met ons zal doen. En we eten niet anders dan droog brood en koffie.(zwarte). Middageten lusten we, in verband met de netheid niet. Hier heb ik dikwijls aan thuis gedacht, vooral aan het vet dat ik graag op een bepaalde plaats op het bord had, hier geeft het geen vet.

26 Mei 1940 Zondag
Geen bijzonderheden, alles, alles even beroerd.

27 Mei 1940 Maandag
Als 26 Mei

Geen opmerkingen:

Een reactie posten