woensdag 18 januari 2012

C.J.K. van Aalst -- 19 januari 1915


Dinsdag, 19 Januari 1915.
10.15. Vergadering bij Bataafsche Petroleum, daarna
11.30 bij Commissie Ned. Handel en
2. - " N.0.T.
Intusschen nog met Op ten Noort en van Vollenhoven geweest bij Minister Posthuma, die ons uitgenoodigd had om te komen en die gaarne wat wilde verdienen, bijv. 1/4 % aan de goederen,die de N.O.T. aanbracht.Hem dit afgeraden,daar dit een slechten indruk op de Verbonden Regeeringen zou maken en toch voor de schatkist niet zou aanhalen.
5 uur. Bij Treub. Hem gesproken over maatregelen te nemen door de douane om een oog te houden op de goederen door de N.O.T. aangevoerd, op conditie van "home consumption".
Verder nog gesproken over de gebreken van het Reglement van de Commissie van Bijstand der Beurswet. Hij vraagt eventueel rechtstreeks met die Commissie te aboucheeren.
Ik vertel hem, dat ik het aanbod om Burgemeester te worden niet heb aangenomen; hij dacht dit wel, doch betreurde dit zeer voor Amsterdam, het zou heel moeilijk zijn een goeden Burgemeester te vinden.
6 uur. Op verzoek van Sir Alan Johnston, den Britschen Gezant, bij hem gekomen en met hem een onderhoud gehad. Daar werden de Fransche- en Russische Gezanten aan mij voorgesteld. Zij maakten mij een compliment over het oprichten der N.O.T. De Fransche Gezant zou altijd bereid zijn om eventueele moeilijkheden uit den weg te ruimen,als ik hem maar benaderde. Sir Alan vraagt mij te eten voor Vrijdag a.s. te 8 uur.
10 uur. Een briefje aan de Heeren Cremer en van Eeghen
verzonden om hun mijn bedanken te berichten.


* Dagboek van C.J.K. van Aalst
* C.J.K. van Aalst (1866-1939)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten