vrijdag 13 januari 2012

Adam Tas -- 14 januari 1706


Donderdag den 14en. 's morgens goed weer. Ons volk is met dorsschen op dato weeder bezig geweest. Men zegt datter vijf Engelse retourscheepen aan de Caab of in de Tafel baij ten anker leggen, alsmeede dat het Comps. schip met slaaven van Madagascar ook in de Tafelbaij ten anker is gekoomen, medebrengende slaaven voor de Compe., dog datter reeds een gedeelte van gestorven zijn. Op den middag quam Mr. Appel hier, die mij verhaalde dat 's Comps. boode C. Hasewinkel t' zijnen huijse was. Hij meende dat denselven door de geveinsde paap Kalden aan hem was gezonden weegens 't weggespoelde koorn. Hij reed hierop na huijs om te hooren wat de boode hem zoude zeggen. Hij zeijde mij morgen van 't gepasseerde te zullen verwittigen. Tegens den avond quam Mr. Mahieuw de kranketrooster hier. Hij quam van Mr. van der Bijl, met wien hij de Colonies reek: hadde nagezien; dog zij konden niet d'accord geraaken, het verschil was wel ƒ 600: -218. Hij heeft aan mij voor ½ aam oude wijn betaalt 5 Rxdrs. en voor 10 flessen wijn 10 schell. Men heeft deesen morgen weeder hooren schieten.


* Het dagboek van Adam Tas
* Adam Tas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten