maandag 17 april 2017

Joseph Goebbels -- 15 april 1942

Joseph Goebbels (1897-1945) was Hitlers rechterhand en minister van propaganda. Hij hield jarenlang een dagboek bij. 30 januari 1933 was de dag dat Hitler tot rijkskanselier van Duitsland benoemd werd.

Woensdag 15 april 1942
[...] Voor Corregidor [in de Filippijnen] heeft men vrijwel geen hoop meer. De Amerikanen geven zelf ook toe, dat ze nog maar een paar dagen stand kunnen houden. De situatie moet daar werkelijk gruwelijk zijn. Generaal MacArthur echter zit intussen in Australië en stuurt vlammende oproepen aan zijn troepen, iets, wat alleen maar in Amerika mogelijk is. Bij ons zou zo'n generaal gestenigd worden.
Uit een verhoor van de Engelse gevangenen in St. Nazaire blijkt, dat onze propaganda in Engeland toch grotere resultaten heeft, dan men eerst kon vermoeden. Echter slaat men meer acht op nieuwsberichten dan op uiteenzettingen. Ik trek daaruit de conclusie, dat wij al onze uitzendingen in vreemde talen, speciaal echter die voor Engeland, fundamenteel moeten veranderen. De tijd is niet meer geschikt voor lange uiteenzettingen. Zoals er in de strijd van de nationaal-socialistische beweging tegen de republiek een ontwikkelingsfase was, waarin het vlugschrift niet meer werkte, omdat het verouderd was, zo is er in deze oorlog een ontwikkelingsfase - en wij bevinden ons al daarin - waarin de lange polemische verklaring geen uitwerking meer heeft. Ik stel daarom onze diensten in vreemde talen in hoofdzaak op het brengen van nieuws in, maar zorg ervoor, dat de juiste conclusie door het nieuws wordt gemengd...
Ik krijg een uitvoerig verslag over de binnenlandse toestand in Zweden. De stemming tegenover het Rijk is eerder slechter dan beter geworden. Ik wijt dat in hoofdzaak aan ons slappe diplomatieke optreden. Anderzijds mag men niet over het hoofd zien, dat de Noorse gebeurtenissen een geweldig effect op de Zweedse stemming hebben. De kerkstrijd, die door Terboven en Quisling is ontketend, komt mij even overbodig voor als een kropgezwel. De Engelsen zijn van plan geweest, via Zweden een verbinding met het Oostelijk oorlogstoneel tot stand te brengen. Maar de Zweden zijn besloten, ieder, die hun gebied aantast, met de wapens tegemoet te treden. Dat zeggen ze tenminste vandaag. Het zou goed zijn geweest, als wij bij de actie in het Noorden ook Zweden meteen hadden ingepikt. Deze staat heeft immers geen enkele reden van bestaan meer...
[...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten