dinsdag 23 april 2013

Guillaume Groen van Prinsterer -- 24 april 1822

24 april
De zwakheid mijner gezondheid en de droevige en zwaarmoedige stemming, waarin ik mij dikwijls bevond, deden mij in april besluiten om het onmatige studeren, 't welk ik oordeelde daartoe grootendeels de aanleiding gegeven te hebben, te laten varen. Daarom zag ik van de mij aangebodene literarische loopbaan af, zoowel als van het promoveren in de literatuur om daardoor gelegenheid te hebben om zonder mij te overwerken, voor mijne maatschappelijke bestemming mij voor te bereiden. Mijne lieve ouders raadden mij zulks ook ten sterkste aan en den 21 [sten] april in Den Haag zijnde werd ik door de aangevoerde gronden overreed. Den 23[sten] keerde ik naar Leijden terug.


Guillaume (Willem) Groen van Prinsterer (1801-1876) was een Nederlands politicus en historicus. Zijn dagboeken 1821-1876 staan online bij Historici.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten