zondag 17 april 2016

Galeazzo Ciano -- 17 april 1939

Galeazzo Ciano (1903-1944) was een Italiaans fascistisch staatsman. Hij was de schoonzoon van Benito Mussolini en een van de personen die hem ten val brachten. Zijn dagboek over 1939-1943 is vertaald (door A. van Dorp) als Ciano's dagboek 1939-1943.

16 April 1939
[...] Ik heb twee lange conferenties gehad met Göring, één op het Ministerie van Oorlog en de andere, die stenografisch opgenomen is, in het Palazzo Venezia. Hoewel hij veel spreekt over oorlog, waarvoor met grote zorg voorbereidingen getroffen worden, schijnt het mij toch toe, dat hij de gedachte aan vrede, althans voor een paar jaar, nog niet geheel heeft uitgebannen. Wat mij het meest verontrust in zijn gesprekken is dc toon waarop hij de betrekkingen met Polen beschrijft. Het doet mij weer sterk denken aan dezelfde middelen, waarvan zij zich indertijd bediend hebben bij Oostenrijk en Tsjechoslowakije. Maar de Duitsers vergissen zich. als zij denken dat zij weer net zo kunnen optreden. Polen zal ongetwijfeld onder de voet gelopen worden, maar de Polen zullen hun wapenen niet neerleggen zonder hard te vechten.

17 April 1939
Ik heb Göring vergezeld naar het station. Hij is zeer te spreken over zijn verblijf in Rome, want het heeft hem in contact gebracht met mij en den Duce. Over het algemeen hebben wij de indruk gekregen, dat zelfs Duitsland van plan is de vrede te bewaren. Er is alleen één gevaar: Polen. Ik was niet zozeer onder de indruk van wat hij zei als van de verachting waarmee hij over Warschau sprak. Laten de Duitsers niet denken, dat zij in Polen een zegevierende intocht zullen houden zoals zij dat elders konden doen. Als de Polen aangevallen worden, zullen ze vechten. De Duce ziet het ook zo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten