woensdag 27 april 2016

Johan Goerée de Overflacquée -- 28 april 1918

• Onder het pseudoniem Johan Goerée de Overflacquée schreef Haagsche Post-eigenaar/hoofdredacteur S.F. van Oss (1868-1949) gedurende twee jaar een dagboek, waarin de dagelijkse beslommeringen van een "welgekleede hagenaar van goeden huize" worden afgewisseld met diens visie op de wereldgebeurtenissen.

Zondag 28 April. Een heerlijke Mei-dag ; en de jonge Snerpers [aanstaande schoonzoon] reeds om 11 1/2 uur bij ons om Amalia voor de Pier af te halen, waarheen ook zelf met lijn 10, en toen met de jongelui opgewandeld. Om 3 uur met Snerpers naar het station S.S., per rijtuig, om de ouders af te halen ; en was terstond zeer gecharmeerd, en zijn moeder zeer knap, en nog jeugdig . En S . Senior een degelijk en gemoedelijk man ; en tot mijn genoegen onze politieke inzichten geheel dezelfde, hij zelfs misschien nog zwarter op het punt der dreigende belastingen dan ik . Om 6 uur ter tafel ; en was trotsch op dezelve, hebbende mijn vrouw en Amalia met ons beste linnen en zilver keurig gedekt, als ook bloemen ; en ik de beste wijnen aangesproken . Chateau Loubens, dan mijn Chateau Laffite i89o, en later nog een flesch Irroy 1904, alles hoogelijk geprezen door Senior, die een echte kenner . En de kippensoep, zalm en z jonge ganzen hoogfijn ; maar hield mijn hart vast toen de reebout moest aansnijden, en ontwaarde een luchtje . Ik zelf gepast, zeggende de dokter mij van wege neiging tot rheumatique alle wildbraad streng verboden; waarover later op onze slaapkamer veel moest hooren van mijn vrouw, dewelke mij egoïsme verweet ; en volgens haar de bout inderdaad heerlijk malsch, en de Naut gout precies goed, gemaskeerd door Jaantje met scherpe saus . Verder pudding, kaas, en ieder eenige aardbeien (f 0,20 per stuk!). En vlei mij ons onthaal een goeden indruk maakte . Na diner de verloving besproken, dewelke nu officieel dadelijk na de Pinksteren zal worden afgekondigd ; en Senior zeggende de jongelui maar niet te lang moesten dralen met in 't bootje te gaan, waarop Amalia heftig gekleurd . Na de thee met den Senior gediscussieerd over politiek, de duurte, belastingen en wijnen, en geloof wij beiden stevige vrienden te worden ; en zijn uitgenoodigd te logeeren den Zondag vóór Pinksteren . Aldus tot 1/2 11 zeer genoeglijk bij elkaar, waarop de oude lui naar hun hotel, begeleid door mijn a .s . schoonzoon. Deze dag was voor mij een zeer blijde, en gaf de gelukkige Amalia mij een extra hartelijken zoen aleer zij te bed .

Maandag 29 April. Zeer pijnlijke scheuten van rheumatique, en ietwat hoofdpijn, dewelke toeschrijf aan de lange en drukke conversatie gisteren . Maar zegt mijn vrouw het de wijn is, inzonderheid de roode en de champagne ; doch beschouw dit als steek onder water, daar beide vertrouwde merken, en in keurige conditie . Doch maakte een wandeling het bosch in, het keurige lentegroen bewonderend ; en op de Wittebrug een kop koffie genuttigd, waarna de hoofdpijn weg, en ik huiswaarts, waar de overgebleven zalm koud bij de lunch . Vervolgens naar stad . [...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten