zondag 15 november 2015

Ursula von Kardorff -- 16 november 1942

Ursula von Kardorff (1911-1988) was een Duits schrijfster en journaliste. Gedurende de oorlogsjaren hield ze een dagboek bij, dat in het Nederlands is vertaald als Gebombardeerd dagboek. Vertaling Tinke Davids.

16 november 1942 -- Klaus heeft een benoeming bij een nieuwe divisie gekregen en wordt omgeschoold op tanks. Ik ben dolblij, dan blijft hij de eerste paar weken in de buurt van Berlijn, zodat hij zaterdags thuis kan komen.

17 november 1942 -- Lang gesprek met Martin Raschke, die vanavond bij me op bezoek kwam. We praatten over de mogelijkheden van een omwenteling. Hij was sceptisch. Vroeg of ik, om de Gestapo een plezier te doen, soms een vereniging wilde oprichten met lijsten van namen en adressen. Heeft natuurlijk gelijk. Voorzichtige mensen hebben meestal gelijk. Maar die lijdzaamheid om me heen is ontzettend. Ik ken niet één overtuigde nazi, en toch wordt alles geaccepteerd alsof het onveranderlijk is.

Der eine fragt: Was kommt danach? 
Der andere fragt nur: Ist es recht?
Und also unterscheidet sich
Der Freie von dem Knecht.

Papa's lievelingstekst. Wij zijn een volk van knechten geworden. Het net van de fronten wordt steeds verder gespreid. Nu hebben we ook nog het andere deel van Frankrijk bezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten