maandag 5 januari 2015

Lizzy van Dorp -- 6 januari 1899

Lizzy van Dorp (1872-1945) was de eerste vrouwelijke rechtenstudent van Nederland, later econome en politica. Haar studentendagboek staat hier online.

5 jan. 't Lijkt wel zomer. In een ogenblik was het in mijn kamertje bij de 80 graden [Fahrenheit). Zo'n winter hebben we nog nooit gehad! Ik zit met open raam. Hoe goddelijk moet het nu in Rome zijn. Frau Van Butler en Else hebben nog niets als kaarten gestuurd. Een wolkeloos blauwe hemel. Gerard gaat vanavond naar Martin, een muziekavondje. Ik heb geen tijd. Een brief van M. Courtot. Wat is Marseille toch mooi.

6 jan. Gèr kwam heel laat thuis. 't Was nogal aardig geweest. Cor Verdam had zeer goed gespeeld. En de Martintjes en Truus aardig gezongen. Verder waren oom en tante er, mevr. Van de Poll uit Zeist en prof Blok, met wie Gerard heel gezellig had zitten praten. Willie Martin kwam vanmiddag. Hij was aan de ene kant dolblij dat moeder zijn zeegezichtje gekocht had en dan deed hij weer, of't eigenlijk veel te goedkoop was! Mevr. Van de Poll zou hem een lijst cadeau doen , daar zou hij een groot stuk voor de vierjaarlijkse ['Vierjaarlijkse tentoonstelling van levende meesters'] in schilderen en daar zou hij dan f 600 voor vragen!! Een gekke jongen. Maar een knap schilder wordt hij misschien wel.
Vrijdag geeft moeder voor de aardigheid Italiaanse les aan Lien Zaalberg. Lien is snugger, en moeder heeft er plezier in. Nu zal er nog een ander meisje meekomen, juffr. Damsté.
Vanavond een brief van Grace Lampen-Morgan uit Pau. Haar moeder is nu ook gestorven. Maar ze schijnt heel gelukkig met haar man. Ik zit naar moeders portretten te verlangen. Ze zijn zo goed. Ik ben dolblij dat we nu voor altijd zo'n goed portret hebben . En ze ziet er zo gezellig jong en knap en gracieus uit, met haar 51 jaren. En zo vrolijk!
En verder zit ik Romeins recht te blokken. Ik ben in een Halve Eeuw* vereeuwigd, altijd zonder naam, als 't meisje dat in de rechten studeert!

* P.H. Ritter (red.), Eene halve eeuw, 1848-1898. Nederland onder de Regeering van Koning Willem den Derde en het regentschap van Koningin Emma (Amsterdam, 1898). Het is een historisch gedenkboek in twee delen , uitgegeven bij inhuldiging van koningin Wilhelmina. De eerste rechtenstudente wordt , inderdaad zonder naam, genoemd in een bijdrage van jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper over de 'Vrouwen-beweging'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten