dinsdag 11 februari 2014

Carel de Vos van Steenwijk -- 11 februari 1784

Woensdag den 11 Febr
't Was deze dag zeer regenagtig weder. Wij lieten onze wagen die dag de rivier passeeren, alzo de boot maar eens heen en wederom kon gaan. 's Middags aten wij in ons logement. 's Avonds zoude hier een danspartij zijn. De heer Maclaine zond osn een briefje waarin ons verzogt om aldaar te adsisteeren en 's anderendaags bij hem te eeten. Dit laatste refuseerden wij, alzo meenden te vertrekken, dog 't eerste namen wij aan. Toen 't zevn uur was, kwamen er eenige heeren, maar dewijl 't regende konden er geen damers komen, alzo er geen rijtuigen in de plaats waren. De heeren resolveerden om de danspartij tot den volgenden dag uit te stellen en een partijtje te speelen, 't welk gedaan wierd, waarna wij hier iets soupeerden en wagten moesten totdat de heeren zig geretireerd hadden, alzo van onze kamer gebruijk gemaakt moest worden.

Donderdag den 12 Febr
't Weder was even regenachtig en 't waaijde zo sterk dat men de rivier niet konde overvaren. Wij waren dus genootzaakt om hier te blijven. De heer Maclaine liet ons wederom verzoeken van bij hem te dineeren, 't welk wij aannamen. Wij wierden hier niet zeer uijtmuntend onthaalt. Onze hospes, die een Engelsman was, was parentage van ds Maclaine in Den Haag. Deze man scheen hier van de meest gegoedste te zijn. Tegen de nademiddag bedaarde 't weder, zodat de dames op de partij komen konden. De partij w niet extra brillant. Er waren er weijnige die er redelijk wel uijtzagen. Iedereen was tegen ons zeer beleeft. 't Soupé bestond voornamelijk in ham en een soort gebak, waarna tot één uur gedanst wierd, wanneer 't geselschap scheijde.


Carel de Vos van Steenwijk (1759-1830) was een Nederlands staatsman. In 1783-1784 maakte hij een reis door Amerika. Het journaal daarvan is uitgegeven onder de titel Een grand tour naar de nieuwe republiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten