zondag 2 februari 2014

Abraham Rutgers van der Loeff -- 3 februari 1848

donderdag 3 februari 1848
Dit was dan de dag voor de feestviering der Koperen bruiloft bestemd. Wij zaten allen blijde en dankbaar aan 't ontbijt, de kinderen verrukt. Aangenaam werden wij verrast door een broodbak van de meiden en twee souveniers van de kinderen, terwijl Romelia mij de surprise bereid had van een N[ieuw] T[estament] klein en netjes en keurig gebonden om op den predikstoel te gebruiken. Een lang gekoesterde wensch der kinderen werd vervuld. Ik ging met R[omelia] en allen eens wandelen. Het weder was redelijk en wij kuijerden naar Leijderdorp, waar ik bij Crommelin en Romelia bij v[an] Rhijn eene visite maakte. Daarna hielden wij feestelijke maaltijd waarbij ons heerlijk te stade kwam eene verrassing van v[an] d[er] Pot, die ons een mandje met allerlei ingrediënten voor het dessert stuurde. Daarna bezocht ik eenige kranken en ging toen met mijne kinderen een spelletje speelen. Tegen 9 uur woonde ik nog de vergadering van de Vereeniging bij en ging nog even bij v[an d[er] Pot, waarop ik het overige van den avond tot middernacht bij mijn vrouwtje zat te praten over ons 13 jarig huwelijk.


Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1881) was predikant te Noordbroek, Zutphen en Leiden. Zijn dagboeken staan hier online.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten