zondag 17 augustus 2014

Matthieu Galey -- 17 augustus 1962

Matthieu Galey (1934-1986) was een Franse schrijver. Zijn na zijn dood (hij overleed aan ALS) verschenen Dagboek wordt als een literair meesterwerk beschouwd.

17 augustus
Brief van mijn vader:

Gaillon
Les Trois Tinettes
17 augustus 1962
Door je moeder sinds mijn aankomst verlaagd tot slavernij, maak ik gebruik van een kortstondige ontsnapping om je op de hoogte te houden. Jouw living-room is bezet door vijf zwaluwen, die me afbekken als ik het lef heb om er op mijn tenen naar binnen te gaan. Je zult veel tact aan de dag moeten leggen, wil je zonder kleerscheuren gedaan krijgen dat ze de aftocht blazen. Omdat de aannemer nog niet beschikbaar is en je moeder nog niet heeft besloten hoe ze de afvoer van organisch afval wil regelen, duurt de dans met de chemische toiletemmers in een verhoogd tempo voort, inclusief de daarmee gepaard gaande grond- en transportwerkzaamheden. Je went eraan. Om de twee of drie dagen gaan we echter naar Parijs om er de nacht door te brengen en ons te wassen. De schoonmaak van de kamers gaat stug door, stoffen, afkrabben, soppen, luchten, en ik plaats planken van oud hout in de kasten (degelijkheid is daarbij niet gegarandeerd). We hebben de eerste contacten met de buren gelegd.
Tot dusver is de indruk goed. Maar we wachten het vervolg af. Voor het ogenblik worden we door de gemeenschap in de gaten gehouden zonder ongunstig vooroordeel.
Ik wens je een goed einde van je vorstelijke verblijf. Ik raad je aan een overgangsstage te volgen in een klimaat met normaal comfort, voordat je je bij ons in Gaillon in de middeleeuwen stort.

Kus van je moeder en mij.


Vertaling: Joop van Helmond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten