zondag 13 mei 2018

Constantijn Huygens jr. -- 12 mei 1694

Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was daarnaast bekend om zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.
Waarom hij de vrouwe Van Zuylestein steeds chocola zond, wordt niet duidelijk.

9 Sond.
[...] De vr. v. Zuylestein versocht van mij choccolate.[...]

10 Maend.
[...] Sondt smergens choccolate tot de vr. v. Zuylestein.

11 Dynsd.
[...] Sond choccolate aen̅ vr. v. Zuylestein.

12 Woensd.
Smerg. weder choccolate aen̅ vr. van Zuylestein, die naermidd. gingh besoecken.
De windt als voren en contrarie.
Een dief, die eenighe dagen in het Posthuys, daer ick logeerde, mede gelogeert hadde, hadde sich soo gemeen met de vrouw en̅ met de nicht, die sij in haer mans absentie in huys genomen had, gemaeckt, dat hij de sleutel van een camertje, daer sij haer geldt leyde, had weten te krijgen, en̅ een kasje open brekende, 40 a 50 pond in goudt van haer gestolen had, en̅ daermede was henen gegaen, sonder dat sij hem tot desen dagh toe had konnen doen achterhalen. Maer desen dagh quam hij wederom, en̅ wierd hier in huys vast gehouden en voorts gevangen geset.
Sond Wiljet smergens aen 't Jacht, om 't een en̅ 't ander te halen.
Men seyde, dat noch een Graef, of soo wat, een ordre op ons Jacht gekregen had, behalven een deel Joden, die de Capn self daerop plaets gegeven had.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten