donderdag 15 februari 2018

Wouter Jacobsz -- 16 februari 1576

• Wouter Jacobsz (1521-1595) was een Amsterdamse kloosterbroeder die tussen 1572 en 1579 verslag deed van de 'troebelen', oftewel de opstand van de geuzen. Zijn verslag is gepubliceerd als Dagboek van broeder Wouter Jacobsz 1572-1579.

[10 februari] Over de koningin van Engeland werd gezegd dat ze twee zonen bleek te hebben bij de overleden hertog van Norfolk, die met haar overspel had gepleegd. De koningin had de oudste zoon naar de koning van Spanje gestuurd met het verzoek hem als koning van Engeland te erkennen. Omdat hij nog minderjarig was en vanwege zijn jeugd nog niet regeren kon, verzocht ze hem haar beschermheer te zijn tot haar zoon zélf het rijk kon besturen.

Op de 16de februari zag men in Amsterdam dat kinderen overal fel tegen elkaar tekeergingen. Ze richtten barricades op, ze sloegen elkaar en ze wierpen genadeloos hard stenen naar elkaar. De wethouders vonden het zo erg dat ze de schout opdracht gaven een paar van die kinderen bij de kladden te pakken en hen op te sluiten op kosten van hun ouders, die voor hun vrijlating losgeld zouden moeten betalen. Dit werd gezien als een voorteken van nog grotere onrust in deze tijd van troebelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten