maandag 29 januari 2018

Klaus Mann -- 30 januari 1940

Klaus Mann (1906-1949) was een Duitse schrijver. Zijn dagboeken uit de periode 1933-1949 zijn vertaald als Opgejaagd, gedoemd, verloren (vertaald door W. Hansen).

New York, 30 januari 1940
Gisteravond een interessante ervaring: gesproken voor een publiek in Harlem dat voor 70% uit ‘kleurlingen’ bestond (’The European Situation’). Intelligente, aandachtige toehoorders. In de ‘question period’ origineler en intelligenter dan ‘blanke’ Amerikanen... (die vreemde, erg zwarte man, die er raadselachtig genoeg op uit was dat Beethoven een halve neger was, en mij berispte omdat ik dat niet had vermeld...). Aan het begin en het eind negerkoren, heel mooi. Later naar de woning van Harold Jackson, die alles had georganiseerd. Laat me interessante negerliteratuur zien, Parijse herinneringen, enz. Indrukwekkend milieu. Sterk intuïtief gevoel van de betekenis die het voor de toekomst zal hebben...
Nog lang alleen rondgedwaald. Rijkelijk veel whisky. Ten slotte een jongeling uit een bar hier mee naar toe genomen. Pianist, garcon sérieux, un peu trop efféminé, mais aux beaux yeux. Rien ne se passe, il part, je reste seul...
In de N.Y. Post een aardige, lange recensie over The Other Germany.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten