woensdag 18 januari 2023

Søren Kierkegaard • 20 januari 1852

Søren Kierkegaard (1813-1855) was een Deense filosoof. Uit: Kierkegaard. Een keuze uit zijn dagboeken (vertaald door H.A. van Munster).

Januari 1847. Het verschil tussen de christelijke redevoering en de preek

De christelijke redevoering laat zich tot op zekere hoogte met twijfels in. De preek werkt op absolute wijze, enkel en alleen door het gezag van de Schrift en van Christus' apostelen. Het is daarom absoluut een ketterij om zich in een preek met twijfels in te laten, zelfs al weet men ze nog 20 goed te behandelen.
Daarom staat er in het voorwoord van mijn Christelijke Redevoeringen: 'indien een ongelukkige, die in vele gedachten tegelijk verdwaald is'.
Een preek veronderstelt een priester (de wijding), een christelijke redevoering kan door een gewoon mens gehouden worden.

Januari 1847. Men wil ons wijs maken, dat de moeilijkheden tegen het christendom voortkomen uit de twijfel. Dat is een volkomen verkeerde opvatting. De moeilijkheden tegen het christendom komen voort uit ongehoorzaamheid, tegenzin om te luisteren, opstand tegen elke vorm van gezag. Daarom heeft men tot nu toe in de strijd tegen de moeilijkheden slechts in de lucht geslagen, want men heeft intellectueel met de twijfel gevochten, in plaats van dat er ethisch met de opstand gevochten werd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten